13.09.2021
Математика сабағында оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру

Абдрахманова Рысты Темиртасовна, Басболатова Алма Рахметулловна, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ» мұғалімнің кәсіби дамуын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу  кафедрасының аға оқытушылары  Бүгінгі таңда әлемде білім саласындағы саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін де ең басты, маңызды мәселе болып отырғаны: “ХХI ғасырда[…]

Read More
13.09.2021
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПЕДАГОГТЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

Жамантаева Ж. К., «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ» мұғалімнің кәсіби дамуын психологиялық – педагогикалық сүйемелдеу  кафедрасының меңгерушісі  Жалмуханова Ж. У., оқу жұмысы және мониторинг қызметі бөлімінің бас маманы   Әлемдік жаһандану барысында Қазақстанның білім беру жүйесі де қоғам мен мемлекеттің талаптарына сай болуы қажет. Қызметтің[…]

Read More
13.09.2021
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ КІРІКТІРЕ ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

 Жуманбаева Айгуль Оразовна, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ» мұғалімнің кәсіби дамуын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу кафедрасының аға оқытушы  Кабдушева Алия Жумадиловна, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ» инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушы  Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде жаһандану процестері ұлттық[…]

Read More
13.09.2021
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫҢ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Алькенова Ботагөз Камзовна, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ» оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы жаратылыстану және гуманитарлық пәндер  Калмаганбетова Гулайым Тастановна, «Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі Щучинск қаласының № 9 мектеп-гимназиясы» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қазақстан Республикасының «Білім[…]

Read More
22.06.2021
МЕТОД «СОКРАТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ» В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Уалиев Серик Султанбекович, старший преподаватель кафедрой методики преподавания естественнонаучных и гуманитарных дисциплин филиала  АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области»

Read More
22.06.2021
КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Иманова Алия Нагметовна, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области Елюбаева Гайша Ищановна, КГУ  «Айдабульская средняя школа»  Зерендинского района Акмолинской области

Read More
22.06.2021
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В СОВМЕЩЕННЫХ КЛАССАХ

Дигенова Ботагоз Каирбаевна, Абдрахманова Рысты Темиртасовна старшие преподаватели кафедры методики преподавания естественных и гуманитарных дисциплин филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» г.Кокшетау

Read More
22.06.2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Cтукаленко Нина Михайловна,  директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области» доктор педагогических наук, профессор, академик МАИН, МОАН, МАЕ Муканова Роза Акылбаевна, старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологии  филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области», магистр технических наук, академик МАИН

Read More
22.06.2021
A SYSTEM OF EXERCISES DEVELOPING CREATIVE THINKING OF STUDENTS

A.Zh. Kabdusheva, senior teacher of JSC «NCDP «ОRLEU» Institute for Professional development in Akmola region A.N Akhmetzhanova, English language teacher School №16, Kokshetau, Kazakhstan e-mail: alma.akhmet76@mail.ru

Read More
22.06.2021
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Иманова А. Н., заместитель директора по УМР филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области»

Read More

Свежие комментарии

    Архивы