19.04.2021

«Мұғалімдердің кəсіби өзін-өзі жүзеге асыруы: қазіргі заманғы сын-қатерлер жəне болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинағы