14.04.2021

Білім сапасы мен оқыту мотивациясының деңгейін арттыру мақсатында ШЖМ оқушыларына психологиялық жайлы жағдай құру