Тарбака Жанаргуль

                                                               Ақмола облысы Целиноград ауданы  Қараөткел ауылы
                                                              №2 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

                                        

       «Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес,  

                                                      ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер»

                                                                                              Жүсіпбек Аймауытов

        «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім».

Zhuparkhan Gulsim

English teacher

Zholymbet secondary school №1

Shortandy district Akmola region

       The formation of an independent, proactive and creative personality has always been considered as one of the main tasks of education. This social task was set before the school by advanced teachers and public figures more than a hundred years ago. Thus, in the “golden” period of the

 Салыкова С.Т.

учитель русского языка и литературы,

Кызылтанской СШ Зерендинского района

         В современном мире с развитием нового подхода к совершенствованию образования стал успешным вопрос подхода к обновленному обучению. Сейчас вся система образования направлена на изучение новых форм содержания учебы.

Лақай  Риза

 Ақмола облысы,  Есіл қаласының

С. Серіков  атындағы орта мектептің 

бастауыш  сынып мұғалімі

         Қазіргі білім  беру  жүйесінің  басты   мақсаты   жан-жақты   дамыған, бәсекеге  қабілетті   маман   дайындау.   Мектеп –білімнің  шаңырағы  яғни білім  беретін  орта   болса,   оның   жүрегі -мұғалім .  Ізденімпаз  мұғалімнің шығармашылығындағы  ерекше  тұсы-оның  сабақты  түрлендіріп , түсінікті етіп  өткізу  арқылы , тұлғаның  жүрегіне  жол  таба  білуі. Әр  ұстаздың  басты  міндеті   мұғалім деген атына   сай  болып, өз  кәсібін, өз пәнін,  барлық шәкірттерін, мектебін жан-тәнімен сүйетін  тұлға болу.

Ерофеев Сергей Васильевич

                                                                                 учитель физической культуры

                                                                                 Исаковской средней школы

                                                                                 Зерендинского района

                                                                                 Акмолинской области

        В настоящее время деятельность передовых учителей физической культуры основана на решении таких задач, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности школьника, закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта, воспитание морально-волевых качеств, формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения между юношами и девушками, учениками и педагогами. Заботой учителя является также воплощение в жизнь таких целевых установок, как формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, использовать их в целях досуга, отдыха и самосовершенствования.